BİLMER ’in firma olarak ve her çalışanı için birinci öncelikli amaç en yüksek hizmet standartlarıyla hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır. BİLMER en üst kalite seviyesinde faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunmasını, çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini ve çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirmeyi, doğal çevreyi korumayı amaç edinmiştir. Bu hususta sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarının fiziksel, sosyal sağlıklarını korumak amacıyla, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarının gereklerine uygun, yazılı bir “Entegre Yönetim Sistemi” oluşturmuştur ve işlemektedir.

Kuruluşumuzun sorumluluk alanında bulunan her alanda, aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz;

  • Entegre Yönetim Sistemimizin gereklerini yerine getirerek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri sürdürmek,
  • Firmamızın amaçlarıyla tutarlı hedefler ve programlar belirlemek ve bu hedeflere ulaşabilmek için amaç ve programlara gerekli desteği kaynakları ve yönetimin katılımını sağlamak
  • Tüm faaliyetlerde; yasal şartları, mevzuat ve işveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek,
  • Çalışanlarında Entegre Yönetim Sistemi bilincini yerleştirmek, karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda bilgilendirmek ve çevre bilincinin verilmesi amacıyla gerekli eğitimleri almasını sağlamak. Bu bağlamda bünyesinde oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi departmanıyla Kalite, Çevre ve İSG sisteminin performanslarını denetlemek ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerle iyileştirme ve geliştirmeyi sürekli kılmak,
  • Önceden tedbir alarak İSG risklerinin ortadan kalkmasını sağlamak ve bu sayede kazaların önlenmesi, çalışanlarımıza ihtiyacı olan kişisel koruyucu donanımları sağlamayı ve kullanımı konusunda onları bilinçlendirmek, her türlü kazayı raporlamak,
  • Gerçekleştirdiği projelerde doğal kaynakları en etkin biçimde kullanmak ve çevrenin kirlenmesini önlemek,
  • Çevre ve İSG konularında tüm ilgili taraflar ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemek, bilgi alışverişinde bulunmak,
  • Yeni yatırım ve faaliyetlerin seçiminde çevrenin ve iş sağlığının korunmasını ön planda tutmak.

 

 

Serhat Cenk BALÇIK

 

Genel Müdür