GE & Cegelec S.A.S. Konsorsiyumunda 142 MW kurulu güç , 52 adet (GE 2,75MW -103) türbini ve toplam 32000m saha içi yol içeren Balıkesir Res EnerjiSA projesinde Bilmer İnşaat, Cegelec S.A.S’a   tüm saha inşaat işlerinde vermiş olduğu süpervizörlük hizmetini başarıyla tamamlamıştır.